Project
[Start] [Omhoog]

Weer en nieuws

Kaarten-overzicht

Voorbeeld kaart

Meer info

Wat doet het ?

Techn.data

 ? zelf ?
installerenDownload  kaarten Seaclear

Download kaarten
OpenCPN

Kant-en-klaar

Project
 info en aanmelden

Antwoord op vragen

Hulppro-
gramma's


Partners

Reisplan

Donaties
  (volgt)

Piraterij melden
  (volgt)

 

 

Dit project valt of staat met de inzet van vrijwillige medewerking van enthousiaste en ervaren watersporters, charteraars, beroepsschippers, programmeurs, stuurlieden, enz..

Bedankt voor uw interesse om als vrijwillige medewerker aan het Seaclear of  inmiddels ook OpenCPN project een bijdrage te leveren.
 
Zoals u wellicht op de website hebt gezien, neemt het project meer en meer vorm aan, maar er is inderdaad nog ontzettend veel te doen.
 
Mocht u besluiten aan het project te willen meewerken, dan kunt u er op rekenen dat vele watersporters dat zeer op prijs zullen stellen.
 
Er is een veelheid aan taken en om een inzicht in de startmogelijkheden te krijgen is het wellicht het eenvoudigst u te vragen waarnaar uw voorkeur uitgaat.
 
Zoals u ziet concentreren wij ons op het moment op Nederland en kustwateren, maar laten wij de aangrenzende gebieden - met name Duitse Bocht en Oostzee en natuurlijk de Engelse Oost en Zuidkust en NW Frankrijk - zeker niet buiten beschouwing.
 
Belangrijk is dat wij de kaarten gaan voorzien van belangrijke en actuele informatie, zoals aanloopgegevens, betonning, dieptemetingen e.d.. Dit geschiedt door directe markeringen op de kaart en het gelijktijdig aanleggen van een database waarmede in de toekomst eenvoudig mutaties kunnen worden doorgevoerd. Ook is belangrijk dat de bestaande kaarten worden gecontroleerd op juistheid van de positie van reeds aangebrachte markeringen, landgrenzen, posities van bruggen en sluizen, enz..
 
Ook POI's voor de watersporter zijn belangrijk, enz., enz.
Hierbij is het voorhanden hebben van actuele informatie of het ter plekke controleren (met accurate GPS nameten)belangrijk. Ook foto's van bruggen, sluizen, havens, enz. zijn belangrijk.
 
Als u ervaring hebt met dergelijke bewerkingen horen wij het graag en ook als u voorstellen hebt op welke wijze u een bijdrage zal willen geven. 
 
Meldt u aan en help mee !! : project@seaclear.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
het Seaclear team

Klik op bovenstaande afbeelding om naar het kaartenoverzicht te gaan.


Klik hier om naar het overzicht "Overzeilers" te gaan.

ONZE PARTNERS:
www.b-bit.nl/navigatie.htm
verzorgt ook de uitlevering van onze kant-en-klare DVD's met kaarten & programma's

TomTom levert aantrekkelijk geprijsde TomTom's voor op de weg en veel accessoires
klik hier

Roompot Jachthavens en parken. Altijd de beste bestemming! Klik hier.